Άρθρα

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

 newΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 25_09_2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΤΟΠΣΑ_3ο_Εργαστήριο Ενημέρωσης Δήμου Ζίτσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΤΟΠΣΑ_3ο_Εργαστήριο Ενημέρωσης Δήμου Ζίτσας

Δελτίο Τύπου 2ου Εργαστηρίου Ενημέρωσης με θέμα Γεωργοκτηνοτροφία και Μεταποίηση

 Απολογιστικό Δελτίο Τύπου 1ου Εργαστηρίου Ενημέρωσης ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

1ο Εργαστήριο Ενημέρωσης στο Δήμο Ιωαννιτών με θέμα: "Δυνατότητες για νέες δυναμικές καλλιέργειες - αρωματικά φυτά"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Δελτίου Τύπου 2ης Ημέρας Καριέρας

 Τηλεοπτικό Spot Πράξης

Αφίσα Πράξης

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Πράξης

Ραδιοφωνικό Spot Πράξης

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων – 6ο Π.Τ. Ηπείρου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Δικαιούχο την Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 26_06_2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 17_06_2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕ 11_06_2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Δικαιούχο την Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ -TEI

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-OEE

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 06(ΕΛΚΕ)/2015 -TEI

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ -TEI

 

 Δικτύωση της Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις

 

Η Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 5: Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» (MIS 380055), συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Α.Σ. «ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» την Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 στην Ηγουμενίτσα και ώρα 12:00.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

 

Η Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Αξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων ενέκρινε τους Πίνακες των: α) επιλεχθέντων, β) «επιλαχόντων» και γ) απορριπτόμενων δυνητικά ωφελουμένων που υπέβαλλαν Αίτηση Συμμετοχής στην Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» για την ομάδα – στόχο, ήτοι:

 

  • Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην Πράξη.

 

       ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

       «ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ»

       ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ

 

  • Ασφαλισμένοι/ες στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται δε ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

 

     ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

       «ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ»

 

Πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελουμένων. Γι’ αυτό το λόγο τα αποτελέσματα θα έχουν ως διακριτό στοιχείο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του ωφελούμενου και τον αριθμό φορολογικού μητρώου.

 

Συνολικά υποβλήθηκαν 219 αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», ενώ ο αριθμός των ωφελούμενων που μπορούν να ενταχθούν ανέρχεται σε 100 άτομα. Οι 100 ωφελούμενοι που επελέγησαν ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 90 «Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ» και 10 «Ασφαλισμένοι/ες στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €».  

 

Για πληρέστερη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 26510 36686 & 26510 83087.

 

Ο κύριος στόχος της Πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 100 θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες βάσει διαγνωσμένων αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

 

 

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home