Ενημερωτικά δελτία

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν θέλετε να σας στέλνουμε ενημερωτικό δελτίο,
συμπληρώστε τα παρακάτω :

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων όλων των ωφελουμένων με απώτερο σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 Η κατηγορία δράσης περιλαμβάνει την υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης των ωφελουμένων με βάση τον ΕΣΔΕΚ στα εξής αντικείμενα:

 

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια σε ώρες

Εκπαιδευτικό Επίδομα/ώρα

Κατάρτιση με θέμα: Οργάνωση-Λειτουργία Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Καταλυμάτων και Επιχειρήσεων Εναλλακτικού Τουρισμού

25

100

5,00 €

Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

15

100

5,00 €

Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στον Πρωτογενή Τομέα

50

100

5,00 €

Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας και αυτοαπασχόλησης με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας

10

100

5,00 €

 

Μετά την λήξη του προγράμματος κατάρτισης ο ωφελούμενος παραλαμβάνει Βεβαίωση Παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

 

Εταίροι Υλοποίησης των Δράσεων της Κατάρτισης είναι οι: (α) ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε., (β) ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και (γ) ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αντικείμενο της δράσης είναι η πληροφόρηση και ενημέρωση των ωφελουμένων για τους στόχους του Σχεδίου Δράσης καθώς και η υποστήριξη και προετοιμασία των ωφελουμένων προκειμένου να προχωρήσουν σε είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Βασικός στόχος της συμβουλευτικής είναι η παροχή ολοκληρωμένης εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία θα καταλήγει σε επαγγελματική συμβουλευτική και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας προς τους ωφελούμενους.

 

Η δράση περιλαμβάνει:

  • Ενέργειες συμβουλευτικής που αφορούν όλη τη διαδικασία επιλογής των 100 ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους.
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης (συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, εξειδικευμένη νομική, εργασιακή, θεσμική κ.ά. συμβουλευτική υποστήριξη, συμβουλευτική τεχνικών ανεύρεσης εργασίας κλπ.) για τους ωφελούμενους που θα προωθηθούν για πρόσληψη από επιχειρήσεις.
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης (εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, εξειδικευμένη νομική, φορολογική, διοικητική κ.ά. συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.) και εκπόνηση business plan για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση (ατομική ή συλλογική).
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης (εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, εξειδικευμένη νομική, φορολογική, διοικητική κ.ά. συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.), εκπόνηση business plan και σύνταξη της αίτησης υπαγωγής για χρηματοδότηση σε αντίστοιχο πρόγραμμα για τους ωφελούμενους που πρόκειται να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα επιχορήγησης/επιδότησης.
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
  • Προσέγγιση, καταγραφή και επιλογή επιχειρήσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα προσλάβουν ανέργους.
  • Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων μέχρι και 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης.

 

Εταίροι Υλοποίησης της Δράσης: (α) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, (β) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, (γ) ΤΕΙ Ηπείρου και (δ) BIC Ηπείρου.

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home