ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Οι Ωφελούμενοι/ες της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» είναι:

  1. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή
  2. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημα από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της τοπικής αγοράς εργασίας μέσω της υλοποίησης δράσεων και ενεργειών:

  • παροχής στήριξης των ωφελουμένων (δημοσιότητα – συμβουλευτική – δικτύωση – κατάρτιση) με στόχο τόσο την προώθησή τους στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση της απασχολησιμότητάς τους όσο και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των ωφελουμένων κυρίως σε τέσσερις τομείς της τοπικής οικονομίας που παρουσιάζουν προοπτικές:
  1. Πρωτογενής Τομέας και η μεταποίηση των προϊόντων του.
  2. Τουρισμός και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
  3. Πράσινη Οικονομία.
  4. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
  • ευαισθητοποίησης των φορέων (εργοδότες, κοινωνικές οργανώσεις κλπ.), για τη βελτίωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας (δημοσιότητα – δικτύωση) .

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ