ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης της πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» περιλαμβάνει τη συνολική έκταση των νέων Δήμων Ιωαννιτών, Ζίτσας και Δωδώνης, οι οποίοι προέκυψαν μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει έδρα του τα Ιωάννινα και συστάθηκε το 2011 από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Ανατολής, Ιωαννιτών, Μπιζανίου, Παμβώτιδος, Περάματος και της κοινότητας Νήσου Ιωαννίνων.

Ο Δήμος Ζίτσας έχει έδρα του την Ελεούσα και συστάθηκε το 2011 από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος Δωδώνης έχει έδρα του την Αγία Κυριακή και συστάθηκε το 2011 από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης, Λάκκας Σουλίου και Σελλών.

Τα βασικά προβλήματα της περιοχής παρέμβασης είναι:

  1. Το χαμηλό μέγεθος του ΑΕΠ επί του συνόλου της χώρας.
  2. Η ύπαρξη υψηλού ποσοστού ανεργίας.
  3. Η έλλειψη μεγάλων επενδύσεων και επιχειρήσεων στην περιοχή.
  4. Η έντονη εσωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής.
  5. Η διαρκής διεύρυνση του τομέα παροχής υπηρεσιών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα.
  6. Η απουσία καινοτόμων έργων για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Αναπτυξιακές δυνατότητες και πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης αποτελούν:

  • Η γεωγραφική της θέση σε σχέση με (α) τον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού που έχει μειώσει την χρονοαπόσταση από την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, (β) τη γειτνίαση με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, σημαντικής πύλης από και προς την Δυτική Ευρώπη, (γ) τον υπό κατασκευή άξονα της Ιόνιας Οδού που θα φέρει την περιοχή πιο κοντά με την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα.
  • Η ύπαρξη των βασικών προϋποθέσεων ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα παραγωγής και παρασκευής-τυποποίησης παραδοσιακών προϊόντων.
  • Η ύπαρξη των βασικών προϋποθέσεων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού βασισμένες τόσο στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον όσο και στην πολιτιστική και λαϊκή παράδοση και κληρονομιά.
  • Η ύπαρξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου, πυλώνες γνώσης και καινοτομίας στην περιοχή, οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν τόσο την χρήση εφαρμοσμένης έρευνας προς όφελος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας όσο και τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ